En räddad flicka tas omhand av besättningen ombord KBV 002 Foto: Valdemar Lagerkrantz, Kustbevakningen

Kustbevakningens insatser i Frontex operationer

Här kan du läsa om anledningen till varför Kustbevakningen skickar resurser utomlands, vad de gör där, vem som betalar och hur det påverkar verksamheten i Sverige.

Migration är en av de mest debatterade samhällsfrågorna men det är ingen ny fråga för Kustbevakningen. I över 10 år har myndigheten deltagit i EU-ledda insatser för att bevaka Europas yttre gräns, förhindra smuggling och rädda liv.

Europas yttre gräns är även Sveriges

Kustbevakningen har ett ansvar för gränskontrollen vid Sveriges sjögräns. Detta görs bland annat genom övervakning från luften, till sjöss och i hamnar. Sverige ingår också i Schengensamarbetet med fri rörlighet mellan medlemsländerna. Detta innebär att andra medlemsländers yttre gräns i förlängningen även är Sveriges och vice versa.

Genom Schengensamarbetet har Sverige förbundit sig att bidra med personal och utrustning för att upprätthålla även Schengens yttre gräns om behovet är större än vad ett enskilt medlemsland kan hantera själv.

Hårt tryck mot Italien och Grekland

På grund av krig och fattigdom har många människor från Afrika och Asien sökt sig till Europa. Framför allt Italien och Grekland har tagit emot många migranter och trycket mot deras yttre gränser är fortsatt högt. De senaste åren har Sverige tillsammans med flera andra europeiska länder hjälpt till att bevaka de båda ländernas gränser med resurser från till exempel Kustbevakningen, Polismyndigheten och Kriminalvården.

De svenska insatserna

Kustbevakningens har deltagit med fartyg, båtar och flygplan för att bevaka delar av Europas sydliga kuster. På plats har Kustbevakningen befogenheter att utföra till exempel gränskontroller för att förhindra smuggling av människor och narkotika. Våra enheter leds av värdlandets myndigheter och ingår i operationer som koordineras av Frontex.

På uppdrag av Frontex

EU har en gemensam gräns- och kustbevakningsbyrå som heter Frontex. Deras uppgift är att koordinera arbetet vid Europas sjö-, land- och luftgräns. På så vis bidrar Frontex till att medlemsstaternas yttre gränser håller en effektiv, hög och enhetlig nivå.

Förutom att koordinera bevakningen av Europas yttre gränser, arbetar Frontex med att förebygga människosmuggling över gränsen till Europa. Läs mer om Frontex uppdrag på deras hemsida.

Sjöräddningsuppdraget

Enligt internationell lag är alla fartyg skyldiga att bistå vid sjöräddningar, framför allt sådana som har kunskap och förmåga att rädda liv. Även flygplan kan tas i anspråk beroende på händelse. Kustbevakningens fartyg avbryter vid dessa tillfällen sitt arbete och lämnar den italienska sydkusten för att delta i en sjöräddning. När insatsen sedan är avslutad återgår fartyget till sitt bevakningsområde för fortsatt arbete. Beslutet om vilka fartyg som ska delta i en sjöräddning tas av det aktuella landets sjöräddningscentral, MRCC.

De internationella sjölagar som reglerar sjöräddningsarbetet är främst:

  • SOLAS-konventionen: 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  • SAR-konventionen: 1979 års internationella sjöräddningskonvention

Vem betalar?

När Kustbevakningen deltar i insatser som koordineras av Frontex får myndigheten ekonomisk ersättning av Frontex.

Så påverkas verksamheten i Sverige

Att skicka resurser till Medelhavet innebär konsekvenser, bland annat för miljöräddningsberedskapen i Sverige. Men under en begränsad tid kan vi kompensera med åtgärder som minskar konsekvenserna. Under ett uppdrag finns både fartyg och flygplan kvar i Sverige.