Operation Themis

Frontex operation Themis ersatte Triton från 1 februari 2018. Themis syftar till att assistera Italien med gränskontroll och har anpassats efter förändrade migrationsmönster och förändringar i den gränsöverskridande brottsligheten i regionen.

Operation Themis täcker internationellt vatten mellan Italien och Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Turkiet och Albanien.