Nyheter operation Themis

Flyg övervakar Italiens gräns

Kustbevakningen deltar åter med flygplan i Italien. Under november 2020 ingår KBV 501 med besättning i Frontex operation Themis med uppdrag att övervaka EU:s yttre gräns.

Fritidsbåt med 58 migranter upptäckt av KBV 501

Besättningen på Kustbevakningens flygplan i Medelhavet upptäckte förra veckan en båt med migranter som ledde till en insats på från italienska myndigheter. Under maj stärker Kustbevakningen Italiens gränsövervakning av EU:s yttre gräns i Frontex operation Themis.

KBV 501 flyger i operation Themis i Italien

Sedan 1 maj bidrar Kustbevakningen för femte året i rad operativa med flyg i Italien i Frontex regi, den här gången i operation Themis. KBV 501 utgår från Brindisi, med uppdrag att stödja Italien i arbetet med att övervaka EU:s yttre gräns.

Kustbevakningsflyg till Italien i maj

Kustbevakningen bistår Italien i maj med ett flygplan med besättningar i Frontex operation Themis. Uppdraget är att övervaka EU:s yttre gräns, att rädda liv och att motverka gränsöverskridande brottslighet.