Foto: Kustbevakningen

Flyg övervakar Italiens gräns

Kustbevakningen deltar åter med flygplan i Italien. Under november 2020 ingår KBV 501 med besättning i Frontex operation Themis med uppdrag att övervaka EU:s yttre gräns.

Uppdraget är gränsövervakning och gränskontroll, men också att motverka gränsöverskridande brottslighet och att förbättra det europeiska samarbetet om kustbevakningsuppgifter, så kallade coast guard functions.

– Från luften spanar vi efter tecken på till exempel smuggling av narkotika, utsläpp av olja och olagligt fiske. Det följer av utvecklingen inom den europeiska gräns- och kustbevakningen, som numera innehåller flera av de arbetsuppgifter som vi är bekanta med i vårt uppdrag hemma, säger Peter Widlund, operativt ansvarig på Kustbevakningen för insatserna i Frontex operationer.

Kustbevakningens bidrag ökar

– Sverige har åtaganden i Schengensamarbetet, vilket gör att vårt bidrag till Frontex ökar, säger Peter Widlund.

I och med den nya EBCG-förordningen (EU) 2019/1896, den så kallade Frontexförordningen, ökar Sveriges och Kustbevakningens deltagande i EU-gemensamma gränsinsatser. Samtidigt som Kustbevakningens flyg opererar i Italien, pågår ett uppdrag med en patrullbåt i Grekland tillsammans med Polismyndigheten.

Kustbevakningens deltagande i Frontex operationer


Operation Poseidon, Grekland

  • 2008, 2009 och 2019 med flygplan från Kustbevakningen
  • 2015–2017, med två patrullbåtar från Kustbevakningen på Lesbos
  • 2020 med patrullbåt på Chios

Operation Themis (tidigare Triton), Italien

  • 2014, 2015, 2016 och 2017 med flygplan
  • Juni-augusti 2015 med fartyg
  • Juni-augusti 2017 med fartyg

Frontex operation Poseidon

  • En förstärkning av Greklands och EU:s yttre gräns
  • Finansierar materiel, till exempel fartyg och flygplan, samt personal som medlemsstaterna ställer till förfogande
  • Syfte att upptäcka såväl migranter som smugglare eller annan brottslig verksamhet
  • Ständig beredskap för att rädda liv

Många kompetenser från Sverige har deltagit

Svensk personal från myndigheter som till exempel Kustbevakningen, Polismyndigheten och Kriminalvården har under en längre tid deltagit i Frontexoperationer vid sjö-, land- och luftgräns samt vid återvändandearbetet.

Från Polismyndigheten har anställda som jobbar inom gränspolisorganisationen deltagit, men även polisflyget, hundförare, sjöpolisen och andra medarbetare med specialistkunskaper.