Foto: Kustbevakningen

KBV 501 flyger i operation Themis i Italien

Sedan 1 maj bidrar Kustbevakningen för femte året i rad operativa med flyg i Italien i Frontex regi, den här gången i operation Themis. KBV 501 utgår från Brindisi, med uppdrag att stödja Italien i arbetet med att övervaka EU:s yttre gräns.

Under en månad ingår flygplan och besättningar i Themis. Operativt leds flygplanet från den internationella ledningscentralen i Rom. Samtliga iakttagelser rapporteras till Frontex och italienska myndigheter.

Uppdrag att bevaka gränsen och rädda liv

Uppdraget i operation Themis, som 1 februari ersatte operation Triton, handlar om att i anvisade områden i anslutning till Italien söka efter båtar som passerar gränsen till Italien.

Spaning från luften ser mer

En förutsättning för effektiv övervakning av de stora havsområdena runt Italien är flygspaning. Ju tidigare fartyg och båtar kan upptäckas, följas och identifieras, desto snabbare kan rätt åtgärd sättas in från de fartyg som ingår i insatsen.

Flera kustbevakningsuppgifter i operationen

Frontex operation Themis innehåller fler uppdrag utöver gränsövervakning. Till exempel rapporteras nu även föroreningar till havs och misstänkt olagligt fiske, genom ett tätare samarbete mellan Frontex, EMSA (European Maritime Safety Agency) och EFCA (European Fisheries Control Agency).

Kustbevakningen i Frontex operationer

För femte året i rad flyger Kustbevakningen i Frontex operationer i Italien. Förra året, i maj 2017, deltog Kustbevakningen på motsvarande sätt i dåvarande operation Triton. Resultatet av det även då månadslånga uppdraget resulterade i att 127 liv räddades, 11 personer greps misstänkta för brott och att 1,7 ton narkotika togs i beslag.

 • Operation Poseidon, Grekland
  • 2008 och 2009 med flygplan
  • under 19 månader, oktober 2015–april 2017, med två patrullbåtar på Lesbos
 • Operation Triton, Italien
  • 2014, 2015, 2016 och 2017 med flygplan
  • juni-augusti 2015 med fartyg
  • juni-augusti 2017 med fartyg

Operation Themis ersätter operation Triton från och med 1 februari 2018.

Om Frontex

EU har en gemensam gräns- och kustbevakningsbyrå, Frontex. Dess uppgift är bland annat att koordinera arbetet vid Europas sjö-, land- och luftgräns. På så vis bidrar Frontex till att medlemsstaternas yttre gränser håller en effektiv, hög och enhetlig nivå.
Förutom att koordinera bevakningen av Europas yttre gränser, arbetar Frontex med att förebygga människosmuggling över gränsen till Europa.