Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningsflyg till Italien i maj

Kustbevakningen bistår Italien i maj med ett flygplan med besättningar i Frontex operation Themis. Uppdraget är att övervaka EU:s yttre gräns, att rädda liv och att motverka gränsöverskridande brottslighet.

Det höga trycket mot Italiens gräns sedan flera år, är anledningen till att Frontex, EU:s gemensamma gräns och kustbevakningsbyrå, finansierar, koordinerar och förser Italien med resurser för gränsövervakning.

– Det här är ett viktigt uppdrag i EU:s gemensamma gränsarbete. Sverige och Kustbevakningen bidrar i samarbetet längs den yttre gränsen där behovet är stort, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

Uppdrag att bevaka gränsen och rädda liv

Uppdraget i operation Themis, som 1 februari ersatte operation Triton, handlar om att i anvisade områden i anslutning till Italien söka efter båtar som passerar gränsen till Italien.

– Själva essensen i gränsövervakningsuppdraget är att upptäcka rörelser över gränsen. Genom att verifiera att det inte finns migranter ombord, eller att avfärda ett misstänkt objekt som ointressant, kan övriga resurser som Frontex och Italien disponerar vara på platser där de bättre behövs, säger Johan Norrman.

En förutsättning för effektiv övervakning av de stora havsområdena runt Italien är flygspaning. Ju tidigare fartyg och båtar kan upptäckas, följas och identifieras, desto snabbare kan rätt åtgärd sättas in från de fartyg som ingår i insatsen.

Frontex operation Themis innehåller fler uppdrag utöver gränsövervakning. Till exempel rapporteras nu även föroreningar till havs och misstänkt olagligt fiske, genom ett tätare samarbete mellan Frontex, EMSA (European Maritime Safety Agency) och EFCA (European Fisheries Control Agency).

– Från luften kan stora havsområden övervakas. Med spaningssystemen ombord kan besättningen upptäcka och identifiera fartyg, båtar och små objekt på havet, ofta utan att själva synas. Arbetsuppgifterna i Medelhavet är i princip desamma som i Sverige, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

Erfarenheter av tidigare insatser

– Italiens gräns är fortsatt i behov av de övriga medlemsländernas stöd. Vi har erfarenhet sedan många år av att delta i Frontex operationer i Medelhavet, och vårt arbete gör skillnad, säger Johan Norrman.

För femte året i rad flyger Kustbevakningen i Frontex operationer i Italien. Förra året, i maj 2017, deltog Kustbevakningen på motsvarande sätt i dåvarande operation Triton. Resultatet av det även då månadslånga uppdraget resulterade i att 127 liv räddades, 11 personer greps misstänkta för brott och att 1,7 ton narkotika togs i beslag.

‒ Nu går vi in i planeringsfasen för att personal, flygplan och teknik ska finnas på plats 1 maj. Vi ser också över vilka eventuella kompensatoriska åtgärder vi behöver vidta hemma under perioden, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

Kustbevakningen i Frontex operationer

 • Operation Poseidon, Grekland
  • 2008 och 2009 med flygplan
  • Under 19 månader, oktober 2015–april 2017, med två patrullbåtar på Lesbos
 • Operation Triton, Italien
  • 2014, 2015, 2016 och 2017 med flygplan
  • Juni-augusti 2015 med fartyg
  • Juni-augusti 2017 med fartyg

Operation Themis ersätter från och med 1 februari 2018 operation Triton.

Om Frontex

EU har en gemensam gräns- och kustbevakningsbyrå, Frontex. Dess uppgift är bland annat att koordinera arbetet vid Europas sjö-, land- och luftgräns. På så vis bidrar Frontex till att medlemsstaternas yttre gränser håller en effektiv, hög och enhetlig nivå.

Förutom att koordinera bevakningen av Europas yttre gränser, arbetar Frontex med att förebygga människosmuggling över gränsen till Europa.