Foto: Valdemar Lindekrantz

Operation Poseidon

Kustbevakningen bidrar tillsammans med Polismyndigheten med en patrullbåt och besättningar från oktober 2020 till maj 2021.

Insatsen utgår från ön Chios, nära gränsen mot Turkiet.

Tidigare insatser i operation Poseidon

Under 19 månader, från oktober 2015 till april 2017, deltog Kustbevakningen med två patrullbåtar med besättningar för att övervaka EU:s yttre gräns mellan Grekland och Turkiet.

Med Lesbos som bas tjänstgjorde Kustbevakningen i havet vid gränsen mellan Grekland och Turkiet för att i god tid upptäcka människor som korsar gränsen och se till att de togs om hand. Under operationen räddade Kustbevakningens besättningar nästan 5 000 människor från överlastade sjöodugliga gummibåtar.

Kustbevakningen får ställa fartyg, båtar, flygplan och personal till förfogande för deltagande i Frontex insatser i Medelhavet. Kustbevakningens deltagande finansieras av Frontex. Kustbevakningen har relevanta och i dessa sammanhang efterfrågade resurser att bidra med.

Sedan ett avtal mellan EU och Turkiet trädde ikraft i april 2016, om att begränsa båttrafiken med migranter, minskade antalet människor som kommer den här vägen till Europa kraftigt. Dock är situationen ömtålig och kan förändras snabbt. Gränsövervakningen bidrar till att upprätthålla den ordning som avtalet fört med sig.

Koordineras av Frontex

Operation Poseidon Rapid Intervention är en EU-gemensam insats i Grekland, som leds av grekiska myndigheter och koordineras av Frontex, EU:s gräns och kustbevakningsbyrå.