KBV 475 opererar från Chios till och med maj 2021 med besättningar från Kustbevakningen och Polismyndigheten. Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen

Sverige deltar i Frontex-insats i Grekland

Kustbevakningen och Polismyndigheten har idag tillsammans inlett en sju månader lång insats i Frontex operation Poseidon i Grekland. Uppdraget är att bistå Grekland med övervakning av EU:s yttre gräns.

En besättning från respektive myndighet baseras på ön Chios för att med patrullbåten KBV 475 övervaka Greklands sjögräns mot Turkiet. Insatsen planeras pågå till början av maj.

– Vår uppgift är att tillsammans med personal från sjöpolisen möjliggöra en smidig och trygg gränstrafik och att upptäcka brottslig verksamhet till sjöss, säger Peter Widlund, operativt ansvarig för insatsen på Kustbevakningen.

Huvuduppdraget är gränsövervakning

Liksom vid tidigare tillfällen när Kustbevakningen opererat i Grekland, från Lesbos, är uppdraget att övervaka den yttre sjögränsen genom att spana, upptäcka, identifiera och rapportera båtar och fartyg på väg mot gränsen. Tidig upptäckt gör att människor i nöd får hjälp snabbare, men det gör också att rätt åtgärder kan sättas in mot misstänkt brottslig verksamhet.

Resultaten av spaningarna rapporteras till den internationella ledningscentralen i Aten, där Frontex och grekiska myndigheter beslutar om eventuella åtgärder.

Utöver gränskontroll och sjöräddning, syftar operation Poseidon till att bland annat motverka gränsöverskridande brottslighet och att förbättra det europeiska samarbetet kring kustbevakningsuppgifter, så kallade Coast guard functions.

Besättningarna spanar efter tecken på till exempel smuggling av narkotika, utsläpp av olja och olagligt fiske. Detta följer av utvecklingen inom den europeiska gräns- och kustbevakningen, som numera innehåller flera av de arbetsuppgifter som vi är bekanta med i vårt uppdrag hemma.

EU:s yttre gräns är även Sveriges

Det ligger i Sveriges intresse att bistå ett annat land som befinner sig i en ansträngd situation. Att stärka övervakningen i ett gränsområde längs den yttre gränsen, ger effekter i andra områden.

– Genom Frontexsamarbetet har Sverige åtagit sig att stötta andra medlemsländer att skydda den gemensamma yttre gränsen, genom att ställa sina resurser till förfogande. Deltagande är ett bidrag till Frontex stående styrka, och medverkan höjer kompetensen genom att det ger svensk personal praktisk erfarenhet som stärker deras kompetens, säger Patrik Engström, chef för Nationella gränspolissektionen på Polismyndigheten.

All verksamhet de svenska myndigheterna utför följer de rättsliga regelverk som gäller, vilka också framgår av Frontex operationsplan och uppförandekod.

– I det här fallet finns inget motsatsförhållande mellan att verka i Frontex operationer och följa överenskomna rättsprinciper. Vi opererar som vanligt – upptäcker vi brott mot gällande lag, rapporterar vi det precis som i vårt uppdrag i Sverige, säger Peter Widlund.

Kustbevakningens deltagande i Frontex operationer

Operation Poseidon, Grekland

  • 2008, 2009 och 2019 med flygplan från Kustbevakningen
  • Under 19 månader, oktober 2015–april 2017, med två patrullbåtar från Kustbevakningen på Lesbos 

Operation Themis (tidigare Triton), Italien

  • 2014, 2015, 2016 och 2017 med flygplan
  • Juni-augusti 2015 med fartyg
  • Juni-augusti 2017 med fartyg

Frontex operation Poseidon

  • En förstärkning av Greklands och EU:s yttre gräns
  • Finansierar materiel, till exempel fartyg och flygplan, samt personal som medlemsstaterna ställer till förfogande
  • Syfte att upptäcka såväl migranter som smugglare eller annan brottslig verksamhet
  • Ständig beredskap för att rädda liv

Många kompetenser från Sverige har deltagit

Svensk personal från myndigheter som till exempel Kustbevakningen, Polismyndigheten och Kriminalvården har under en längre tid deltagit i Frontexoperationer vid sjö-, land- och luftgräns samt vid återvändandearbetet.

Från Polismyndigheten har anställda som jobbar inom gränspolisorganisationen deltagit, men även polisflyget, hundförare, sjöpolisen och andra medarbetare med specialistkunskaper.