Migranter i överfylld båt på Medelhavet under insatsen 2015.

Operation Triton

Från den 1 juni till den 31 augusti deltar Kustbevakningen på nytt med fartyg i Frontex operation Triton, i år med KBV 002 Triton från Slite på Gotland. Spaningsflygplanet KBV 501 deltar i maj med bas på Sicilien.

Operation Triton är ett stöd åt Italien, som under lång tid upplevt ett högt tryck mot sin gräns. Många människor på flykt har offrat sina liv på havet, vilket i praktiken innebär att gränsövervakningen i del flesta fall övergår i sjöräddning. KBV 002 för med sig utrustning för att kunna ta hand om många människor ombord och tryggt och säkert föra dem till fast mark.
Kustbevakningens flygplan har förmågan att kunna söka av stora havsområden och på långa avstånd upptäcka små båtar som har behov av hjälp eller som kan misstänkas vara involverade i gränsöverskridande brottslighet. På så sätt kan fartyg ta sig till platsen och vidta rätt åtgärder. Det är också vad Kustbevakningens fartyg nu ska göra: att upptäcka och ta hand om människor i nöd ombord.
Kustbevakningen får efter ett regeringsbeslut delta med fartyg, flygplan, båtar och personal i Frontex operationer. Deltagandet finansieras till största delen av Frontex.
 

Kustbevakningen i Frontex operationer

 • Operation Poseidon, Grekland
  • 2008 och 2009 med flygplan
  • Under 19 månader, oktober 2015–april 2017, med två patrullbåtar på Lesbos
 •  Operation Triton, Italien
  • 2014, 2015, 2016 och 2017 med flygplan
  • Juni-augusti 2015 med fartyg
  • Juni-augusti 2017 med fartyg

Frontex operation Triton

 • Inleddes i november 2014
 • En förstärkning av Italiens och EU:s yttre gräns
 • Leds av italienska myndigheter, men koordineras av Frontex
 • Finansierar materiel, till exempel fartyg och flygplan, samt personal som medlemsstaterna ställer till förfogande
 • Syfte att upptäcka såväl migranter som smugglare eller facilitatörer
 • Ständig beredskap för att rädda liv

Situationen i Medelhavet

 • Sjövägen till Europa domineras numera av den centrala rutten mellan i första hand Libyen och Italien.
 • 2016 kom 181 459 personer till Europa denna väg, en ökning med 18 % mot 2015.
 • Uppskattningsvis omkom 4 500 personer 2016, en ökning från 3 175 år 2015.
 • De största grupperna kom från Nigeria, Eritrea och Guinea och länderna i Västafrika.
 • Majoriteten av räddningsoperationerna äger rum nära och ibland på libyskt territorialvatten.
 • Andra aktörer som opererar i området är EUNAVFOR Med och flera frivilligorganisationer.