OP_Triton_150722_2
Migranter i överfylld båt på Medelhavet.

Operation Triton

Från den 1 juni till den 31 augusti 2015 deltog KBV 001. Flyget med flyg KBV 501 påbörjade sina flygningar från Italien den 1 april 2016.

Operation Triton går ut på att vara ett stöd åt Italien, som under lång tid upplevt ett högt tryck mot sin gräns. Många människor på flykt har offrat sina liv på havet, vilket i praktiken innebär att gränsövervakningen i del flesta fall övergår i sjöräddning. KBV 001 för med sig utrustning för att kunna ta hand om många människor ombord och tryggt och säkert föra dem till fast mark.

Kustbevakningen har tidigare deltagit med fartyg och flyg i Medelhavet. Flyget har förmågan att kunna söka av stora havsområden och på långa avstånd upptäcka små båtar som har behov av hjälp. På så sätt kan fartyg ta sig till platsen i tid, innan olyckan är ett faktum. Det är också vad Kustbevakningens fartyg nu ska göra: att ta hand om människor i nöd ombord.

Från den 1 juni till den 31 augusti 2015 deltog KBV 001. Flyget deltar med KBV 501 som påbörjade sina flygningar från Italien den 1 april 2016.