Foto: Valdemar Lindekrantz

KBV 002 i hamn med 650 räddade migranter

På söndagsmorgonen anlände KBV 002 till hamnen i Augusta på Sicilien med 650 räddade migranter ombord. Under dagen kommer migranterna att genomgå en hälsokontroll för att sedan överlämnas till italienska myndigheter.

–Stämningen ombord har varit lugn under resan mot Italien. Många är trötta och utmattade efter att ha spenderat flera dygn till sjöss, säger befälhavare Peo Allard.

På söndagsförmiddagen påbörjades överlämningen till italienska myndigheter och frivillig organisationer som tog emot det svenska fartyget vid en av kajerna i Augustas hamn.

–Vi har tillsammans med en italiensk läkare på plats valt att prioritera gravida kvinnor och skadade som behöver medicinsk vård, säger Peo Allard.

Överlämningen kommer att pågå under hela dagen och efter det ska fartyget saneras innan det påbörjar resan söder ut mot operationsområdet mellan Italien och Libyen.

Totalt 650 ombord

Det var under fredagen som KBV 002 deltog i fem sjöräddningsinsatser i södra Medelhavet. Totalt togs 650 migranter ombord. Till och med den 31 augusti deltar Kustbevakningen med fartyget KBV 002 i operation Triton. Uppdraget är att bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss. En insats som leds av Frontex, EU:s Gräns- och kustbevakningsbyrå.

Besättningen ombord KBV 002 består av personal från Kustbevakningen och Polisen samt två sjukvårdare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer om Kustbevakningens insatser i Medelhavet.