KBV 001 i Medelhavet under 2015. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen förstärker sin närvaro i Medelhavet

Många människor har mist livet när de försöker ta sig över Medelhavet, de flesta utanför Libyens kust. Därför planerar Kustbevakningen på uppdrag av EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex att förstärka sin närvaro i södra Medelhavet under de mest intensiva vår- och sommarmånaderna.

– Frontex har efterfrågat både flygplan och större fartyg till havsområdet söder om Italien och vi har de resurser och den kompetens som krävs för att både rädda liv och motverka människosmuggling, säger Anders Kjaersgaard överdirektör vid Kustbevakningen.

Kustbevakningen kommer under maj att delta med ett havsövervakningsflygplan i Frontex operation Triton som leds av Italien. Myndigheten har också erbjudit att delta med kombinationsfartyget KBV 001 Poseidon med besättning från och med juni till och med augusti.

Sommaren 2015 deltog Kustbevakningen med fartyget KBV 001 Poseidon i Frontex operation Triton och räddade då 5295 människor i 22 räddningsinsatser, de flesta utanför Libyens kust. Kustbevakningen grep också ett trettiotal misstänkta människosmugglare och lämnade över till italienska myndigheter. Kustbevakningsflyget har medverkat i ett flertal Frontex-ledda operationer, varav de två senaste åren i operation Triton.

– Vårt deltagande i Frontex operationer har gett oss viktiga erfarenheter, som vi kommer att använda oss av och bygga vidare på. Att vårt flyg ska delta i maj är klart och nu inväntar vi svar från Frontex om vi också ska bidra med vårt stora fartyg KBV 001 under sommaren, säger Anders Kjaersgaard.

Frontexuppdraget i Grekland avslutas

Kustbevakningens pågående insats i Frontex operation Poseidon, som utgår från den grekiska ön Lesbos, har pågått sedan oktober 2015, kommer inte att förlängas efter april 2017. De två patrullbåtarna KBV 476 och KBV 477 kommer att tas hem till Sverige i maj för att på sikt åter ingå i den ordinarie verksamheten.

– Våra medarbetare på plats i Grekland och de som stöttat insatsen från Sverige har gjort ett fantastiskt arbete. Sedan insatsen inleddes har de räddat livet på över 5 000 människor, säger Anders Kjaersgaard.

Regeringen beslutade den 17 november ifjol att Kustbevakningen får delta i Frontex insatser i Medelhavet till och med sista april 2018, med hänsyn till övrig verksamhet och uppdrag.

– Att skicka ett stort fartyg som KBV 001 kommer påverka verksamheten här hemma, men vi bedömer att konsekvenserna är hanterbara och står i proportion till den nytta vi kan bidra med på plats, säger Anders Kjaersgaard.

– Vårt kommande uppdrag blir en utmaning för Kustbevakningen som myndighet, men framför allt för de i besättningarna som kommer att göra sitt yttersta för att rädda liv, med alla de fysiska och psykiska ansträngningar det innebär. Sedan sommaren 2015 har svenska kustbevakare räddat över 10 000 människor i Medelhavet. Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit hittills och har stor tilltro till vår förmåga att även framöver göra skillnad för utsatta människor, säger Anders Kjaersgaard.