KBV 501
KBV 501 deltar i Frontex operation Triton under maj 2017.
Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningsflyg på uppdrag i Italien

Kustbevakningens havsövervakningsflygplan KBV 501 har ombaserats till Italien för att under maj månad övervaka EUs yttre gräns och bidra till att rädda liv. Insatsen sker inom ramen för operation Triton som leds av EUs gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex.

Flygspaning är en förutsättning för en effektiv övervakning av de stora havsområdena runt Italien. Ju tidigare fartyg och båtar kan upptäckas, följas och identifieras, desto snabbare kan rätt åtgärd sättas in från de fartyg som ingår i insatsen.

Uppdraget: Att bevaka gränsen och rädda liv

Uppdraget i Italien handlar om att i anvisade områden söka efter båtar som passerar gränsen till Italien. Syftet är att stödja Italien och EU med gränsövervakning, att rädda liv och motverka gränsöverskridande brottslighet.

– Det är nu fjärde året i rad som Kustbevakningen flyger i Frontex operationer i Italien. Ifjol bidrog Kustbevakningens flyg till att 649 migranter räddades och att tre personer kunna gripas misstänkta för flyktingsmuggling, säger Ronnie Willman, chef för Kustbevakningens flygverksamhet.

Avancerade spaningssytem

Med spaningssystemen på flygplanet kan besättningen, två piloter och två systemoperatörer, upptäcka, identifiera och rapportera fartyg och båtar som passerar sjögränsen på våg mot Italien.

– Erfarenheterna säger att migranterna som väljer sjövägen till Europa löper stor risk att inte klara resan. Med våra system spanar vi av havsytan från luften och kan i ett tidigt skede upptäcka bräckliga båtar med migranter, säger Ronnie Willman.

Förberedda på sjöräddningar

Vid sjöräddningar kan besättningen hjälpa till med att förmedla en första lägesbild och dessutom bistå med samband. Ombord finns även extra räddningsflottar som kan fällas om läget är akut.

– På så vis kan vi bidra till att förhindra tragedier som vi har sett i regionen de senaste åren, säger Ronnie Willman.

Fler migranter väntas till Italien i år

Migrationstrycket mot Italiens gräns ökar och väntas slå ett nytt rekord under 2017. Hittills i år har antalet migranter som tagit sig till Italien ökat med cirka 30 procent jämfört med ifjol enligt siffror från Frontex.

Kustbevakningens flygplan blir avlöst i juni av kombinationsfartyget KBV 002 som under tre månader kommer delta i samma Frontexledda operation. Senast Kustbevakningen deltog med ett stort fartyg i Medelhavet var 2015. Då räddades 5295 människor i 22 räddningsinsatser.

Fakta:

  • Uppdraget sker inom ramen för operation Triton som leds av EUs gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex.
  • Samtliga EU:s medlemsländer stödjer Frontex och Italien genom att bidra med personal och enheter så som flygplan, fartyg och båtar.
  • Kustbevakningen har deltagit med flyg i Frontexoperationer i Italien 2014, 2015 och 2016, samt i Grekland 2009 och 2010.
  • Två gånger har Kustbevakningen deltagit i operation Atalanta för EU NAVFOR utanför Somalias kust, senast 2013.
  • Kustbevakningsflyget genomför regelbundet, i samverkan med andra EU-länder, även internationell fiskeriövervakning i Nordostatlanten och miljöövervakningsuppdrag i Nordsjön och Östersjön.

Bilder från Kustbevakningens webbplats får användas fritt men uppge Kustbevakningen som fotograf om inget annat anges.