Räddning av cirka 350 migranter på träbåt
Räddningsoperation från insatsen 2015.
Foto: Kustbevakningen

Pressinbjudan: KBV 002 Triton avgår från Stockholm till Medelhavet

Inför fartygets avfärd från Stockholm, berättar Kustbevakningen och Polisen om uppdraget i operation Triton i Medelhavet.

Kustbevakningen och Polisen, med stöd av MSB, förstärker i Frontex operation Triton i Medelhavet under sommaren 2017. Uppdraget i operationen är att med kombinationsfartyget KBV 002 Triton bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.

Tid: 19 maj, 08:30

Plats: Ombord på KBV 002 Triton, förtöjd vid Skeppsbron i Stockholm

Medverkande
Anders Ygeman, inrikesminister
Stefan Hector, Polismyndigheten, chef för operativa enheten på Noa
Anders Kjaersgaard, Kustbevakningen, överdirektör
Kenneth Neijnes, Kustbevakningen, biträdande operativ chef
Claes Jakobsson, Kustbevakningen, befälhavare KBV 002
David Falk, Kustbevakningen, överstyrman KBV 002
Fredrik Djurklou, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samtliga finns tillgängliga för intervjuer fram till avfärd, som sker 09:30.

Anmälan
Anmälan till pressträffen är obligatorisk, och görs senast torsdag 18 maj 14:00 till mattias.lindholm@kustbevakningen.se. Medtag presslegitimation eller motsvarande.

Frågor
Kontakta Mattias Lindholm, Kustbevakningen: 0768-99 53 60.

Välkommen!