Nyheter: Gränslös samverkan

Så deltar Kustbevakningen i Aurora 17

Aurora 17 är den största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter kommer att övas runt om i Sverige tillsammans med förband från andra länder. I övningen ingår även en rad civila myndigheter i varierande omfattning, däribland Kustbevakningen.

Regeringsuppdrag för enklare samverkan

Regeringen har gett Kustbevakningen och Polisen i uppdrag att föreslå hur myndigheterna enklare kan samverka vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. Uppdraget ska redovisas 26 januari 2018.

Samverkan mot människosmuggling

Kustbevakningen och gränspolisen samarbetar för att öka kännedomen om människosmuggling i Öresund.

Balex Delta 2018

Balex Delta är en årlig miljöskyddsövning mellan länderna som samarbetar i Helsingfors kommissionen – HELCOM. Under 2018 är det Sverige med Kustbevakningen i fronten står som värd för övningen

Gå till nyhetsarkivet