Nyheter: Gränslös samverkan

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Nedan finner du nyheter som sorteras in under området Gränslös samverkan. Det är till exempel nyheter om Kustbevakningens samverkan med myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt.

Samverkan mot människosmuggling

Kustbevakningen och gränspolisen sammarbetar för att öka kännedomen om människosmuggling i Öresund.

Balex Delta 2018

Balex Delta är en årlig miljöskyddsövning mellan länderna som samarbetar i Helsingfors kommissionen – HELCOM. Under 2018 är det Sverige med Kustbevakningen i fronten står som värd för övningen

Nu stundar årets havsöringspremiär på västkusten

På lördag, den första april, är det dags för årets havsöringspremiär på västkusten. För att fisket ska finnas kvar även i framtiden är det viktigt att alla respekterar gällande regler.

Ny generation av Sjöbasis har driftsatts

Dygnet runt, året om används Sjöbasis för att samla in, bearbeta och dela sjöinformation mellan flera myndigheter. Efter nästan två år av utvecklingsarbete driftsätts idag den andra generationen av systemet som både är säkrare och mer användarvänligt än sin föregångare.