Nyheter: Gränslös samverkan

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Nedan finner du nyheter som sorteras in under området Gränslös samverkan. Det är till exempel nyheter om Kustbevakningens samverkan med myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt.

Ny generation av Sjöbasis har driftsatts

Dygnet runt, året om används Sjöbasis för att samla in, bearbeta och dela sjöinformation mellan flera myndigheter. Efter nästan två år av utvecklingsarbete driftsätts idag den andra generationen av systemet som både är säkrare och mer användarvänligt än sin föregångare.

Storskalig sjöräddningsövning utanför Oskarshamn

I helgen genomfördes en omfattande sjöräddningsövning utanför Oskarshamn. Övningen gick ut på att evakuera Gotlandsfärjan M/S Visby efter att hon gått på grund och börjat ta in vatten.

Svenskfinsk miljöräddningsövning utanför Forsmark onsdag 28/9

Varje år övar de nordiska länderna tillsammans enligt Köpenhamnsavtalet för att bättre kunna samverka under miljöräddningsoperationer till sjöss. På onsdag anordnas en svenskfinsk miljöräddningsövning utanför Forsmark.

Nordisk miljöräddningsövning utanför Lysekil onsdag 21/9

Varje år övar de nordiska länderna tillsammans enligt Köpenhamnsavtalet för att bättre kunna samverka under miljöräddningsoperationer till sjöss. I september genomförs två övningar på svenskt vatten. Den första övningen går av stapeln nu på onsdag norr om Lysekil.

Samverkan bakom stort alkoholbeslag i Visby

Under veckan har Kustbevakningen tillsammans med Tullverket och Gränspolisen genomfört gemensamma kontroller på Gotland. Samarbetet resulterade bland annat i ett beslag på cirka 1300 liter alkohol.

Handlingsplanen för svenskt oljeskadeskydd klar

Nu är strategin för hantering av oljeskadeskydd till sjöss på nationell nivå komplett. Sista delen i strategin är en handlingsplan som ger berörda aktörer stöd i vilka åtgärder som de bör prioritera för att nå strategins mål.