Nyheter: Gränslös samverkan

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Nedan finner du nyheter som sorteras in under området Gränslös samverkan. Det är till exempel nyheter om Kustbevakningens samverkan med myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt.

Övning som ger ringar på vattnet

I veckan har Kustbevakningen övat tillsammans med flera räddningstjänster i Skåne och Halland. Syftet är att samköra dykare och utrustning från flera olika organisationer för att öva och vara väl förberedda att arbeta tillsammans vid en skarp insats som kräver stora resurser.

Så deltar Kustbevakningen i Aurora 17

Aurora 17 är den största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter kommer att övas runt om i Sverige tillsammans med förband från andra länder. I övningen ingår även en rad civila myndigheter i varierande omfattning, däribland Kustbevakningen.

Regeringsuppdrag för enklare samverkan

Regeringen har gett Kustbevakningen och Polisen i uppdrag att föreslå hur myndigheterna enklare kan samverka vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. Uppdraget ska redovisas 26 januari 2018.

Balex Delta 2018

Balex Delta är en årlig miljöskyddsövning mellan länderna som samarbetar i Helsingfors kommissionen – HELCOM. Under 2018 är det Sverige med Kustbevakningen i fronten står som värd för övningen

Nu stundar årets havsöringspremiär på västkusten

På lördag, den första april, är det dags för årets havsöringspremiär på västkusten. För att fisket ska finnas kvar även i framtiden är det viktigt att alla respekterar gällande regler.

Ny generation av Sjöbasis har driftsatts

Dygnet runt, året om används Sjöbasis för att samla in, bearbeta och dela sjöinformation mellan flera myndigheter. Efter nästan två år av utvecklingsarbete driftsätts idag den andra generationen av systemet som både är säkrare och mer användarvänligt än sin föregångare.