Balex Delta 2018

Balex Delta är en årlig miljöskyddsövning mellan länderna som samarbetar i Helsingfors kommissionen – HELCOM. Under 2018 är det Sverige med Kustbevakningen i fronten står som värd för övningen

Det är alla Östersjöländer inklusive Ryssland som samverkar inom HELCOM. Även EU är en partner på lika villkor och alla Östersjöländer inklusive EU kommer att bjudas in till övningen och de flesta brukar också delta.

En av de största miljöräddningsövningarna i världen

Värdskapet innebär att Kustbevakningen och andra myndigheter är ansvariga för att planera och genomföra projektet och övningen(övningarna) som helhet. Det innebär att myndigheten till viss del kan forma övningen efter de förutsättningar och önskemål som finns. Balex Delta är i normalfallet en av de största miljöräddningsövningarna i världen och i och med 2018 års projektfinansiering blir övningen till och med större än normalt. Projektet har fått medel av EU-kommissionen och anslag från MSB (myndigheten för skydd och beredskap) i form av krisberedskapsmedel för att finansiera delar av övningen.

Balex Delta 2018 kommer att arrangeras i slutet av augusti 2018 i Karlskrona och många personer och fartyg från Kustbevakningen kommer att vara inblandade både innan, under och efter övningen.