KBV 003 samövade med norska räddningstjänster under SCOPE 2017. Foto: Kustbevakningen

Fokus på samarbete när nordiska länder övade miljöräddning

I veckan har miljöräddningsövningen SCOPE 2017 gått av stapeln utanför Langesund i södra Norge. Det är en av de största miljöövningarna någonsin på nordiskt vatten.

SCOPE 2017 (Skagerrak Chemical Oilspill Pollution Exercise) är en övning i full skala där deltagare från Norden och andra europeiska länder övat på att hantera konsekvenserna av ett utsläpp med olja och kemikalier.

– Under några intensiva dagar har vi tillsammans övat på att inventera, bekämpa och begränsa utsläpp av olja och kemikalier både till sjöss och på land, säger Jonas Holmstrand, räddningstjänsthandläggare på Kustbevakningen.

Kustbevakningsfartyget KBV 003 i centrum

Kustbevakningen har deltagit i övningen med både personal, fartyg och flygplan. Under övningsmomentet som gällde ett kemikalieutsläpp stod Kustbevakningsfartyget KBV 003 Amfitrite i fokus. Hon är nämligen ett av få fartyg i norra Europa som har förmågan att genomföra insatser i kontaminerade miljöer.

Genom att skapa ett övertryck i fartygets inredning kombinerat med ett avancerat filtersystem ska fartygets besättning kunna verka i de riskmiljöer som uppstår när giftiga kemikalier släpps ut.

Insats med norsk MIRG

Under övningen sattes fartygets utrustning på prov när besättningen fick i uppgift att begränsa och bekämpa ett kemikalieutsläpp ombord ett fartyg.

Till sin hjälp hade man MIRG-styrkor från Oslo och Bergen. MIRG står för Maritime Incident Response Group och består av specialutbildade brandmän som vinschades ner på KBV 003 från en helikopter. Sedan lyftes de över till haveristen i en specialbyggd korg för att göra en första insats.

– Övningen gick bra trots att detta var första gången vi jobbade tillsammans på det här sättet. Det lovar gott inför framtiden, säger Jonas Holmstrand.

Oljeupptagning engagerade både fartyg och flyg

Efter att kemikaliemomentet avslutats fortsatte KBV 003 övas genom att delta i oljeupptagningsarbetet tillsammans med havsövervakningsflygplanet KBV 501. Flygets uppgift var bland annat att kartera utsläpp åt insatsledningen och fartygen som ingick i övningen. Även övervakningsfartyget KBV 307 från Strömstad var också med och skötte logistik mellan fartygen och land.

– Oljeupptagningsmomentet var övningens största och engagerade fartyg och flygplan från flera länder, säger Jonas Holmstrand och berättar att popcorn användes för att simulera olja.

– Popcorn har ungefär samma egenskaper som olja i vattnet, dessutom är det inte dåligt för miljön.

Lyckat samarbete

När Jonas Holmstrand sammanfattar SCOPE 2017 nämner han samarbetet mellan länder, enheter och kollegor som det viktigaste och mest lyckade.

– Det är något vi ska ta tillvara på och utveckla i kommande övningar och skarpa lägen. För att lösa uppgiften krävs samarbete, säger Jonas Holmstrand.

Stor övning planeras i Sverige nästa år

Nästa år står Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som värd för Balex Delta. En miljöövning som anordnas varje år inom ramen för HELCOM, ett internationellt samarbetsorgan som bland annat inkluderar frågor som rör bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp i Östersjön. Övningen kommer att äga rum i Karlskronas skärgård i slutet av augusti.

Fakta om SCOPE 2017

  • En av de största miljöövningarna någonsin på nordiskt vatten.
  • Fem länder samt miljöräddningsresurser från EU ingår i övningen.
  • Cirka 30 fartyg, två flygplan och en helikopter kommer att användas.
  • Sverige deltog med fartygen KBV 003 och KBV 307 samt flygplanet KBV 501.
  • 300 personer deltar operativt i övningen.
  • 70 länder har bjudits in för att ha observatörer på plats.