Framgångsrik operation mot illegal tobak

En samverkansinsats mellan flera myndigheter mot illegal tobak har genomförts i Blekinge. Operation Jean Nicot resulterade bland annat i beslag av 41 405 cigaretter. Flera myndigheter har tillsammans förberett och genomfört operationen.

2017 var Blekinge den region där andelen obeskattade cigaretter ökat mest sedan föregående år. 19,3 procent av undersökta cigarettpaket i Blekinge angavs vara obeskattade, jämfört med 13,1 procent i riket. Totalt beräknas den illegala handeln med tobak omsätta över en miljard kronor per år i Sverige.

Kustbevakningen har deltagit i förberedelserna och genomförandet av operationen, framförallt med kunskaper om den maritima miljön. Kustbevakningens uppdrag att arbeta mot gränsöverskridande brottslighet i den maritima miljön innebär bland annat att identifiera flödena till sjöss och i hamnar. I Blekinge antas det förekomma ett stort inflöde från andra länder via hamnarna i Karlskrona och Karlshamn. Mot den bakgrunden har deltagandet i operation Jean Nicot varit en naturlig del av Kustbevakningens arbete.

Operation Jean Nicot har varit ett samarbete mellan Länsstyrelsen Blekinge, som också initierade arbetet, och kommunerna, Tullverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.