Kustbevakningen deltar i nationell totalförsvarsövning

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer, däribland Kustbevakningen, övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

Fakta/TFÖ2020

- Den första totalförsvarsövningen på mer än 30 år.

- Övningskonceptet för TFÖ 2020 består av flera övningsaktiviteter, med olika målgrupper och krav på förmågenivå.

- Den pågår i olika perioder under hela 2020, men i en av delarna startar förövningar redan under kvartal 4 2019.

- Totalt deltar runt 400 aktörer.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Nu ska stora delar av totalförsvaret också övas. Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

För Kustbevakningen, liksom för övriga aktörer, handlar det om att identifiera vår roll, vilket ansvar vi har, vilka regler som gäller och hur vi samverkar med andra aktörer.

– Kustbevakningen är en bevakningsansvarig myndighet och har en viktig roll i totalförsvaret. Vi deltar för att stärka vår egen såväl som samhällets gemensamma krisberedskapsförmåga, säger generaldirektör Therese Mattsson

Tillsammans möta angrepp

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och kunna möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap. I totalförsvarsövningen ingår att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

– Arbetet med att stärka totalförsvaret är ett långsiktigt arbete, säger generaldirektör Therese Mattsson. TFÖ2020 blir en mätpunkt som ger oss underlag till den fortsatta utvecklingen av Kustbevakningens förmåga.