Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen kartlägger skogsbränderna

Kustbevakningen bistår på uppdrag av MSB både räddningsledare i Västernorrland och i Gävleborg genom att kartera bränder och förmedla lägesbild om skogsbränderna.

Kustbevakningen har särskilt utrustade havsövervakningsplan som också nu används för att bistå räddningstjänst och MSB med övervakning, dokumentation och med att leda andra flygande resurser i samband med skogsbränderna.

Genom att kustbevakningens flyg kan flyga högt och har lång räckvidd går det snabbt att få en överblick och dokumentera stora områden och på så sätt kan vi vara räddningsledarens ögon på plats.

− Vårt flyg är också en bra resurs för att kartlägga utbredningen av elden över stora områden, säger Filip Lundgren, stabschef Kustbevakningens operativa avdelning.