Foto: Johan Lundgren, Försvarsmakten

Kustbevakningen och Försvarsmakten stärker banden

De båda myndigheterna har skrivit under en gemensam överenskommelse om förutsättningarna för Försvarsmaktens utnyttjande av Kustbevakningen i händelse av höjd beredskap eller krig. Men också om de förutsättningar som gäller vid särskild samverkan mellan de båda myndigheterna.

Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Höjd beredskap

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.

Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

(Källa: MSB)

– Vi har haft en väldigt bra och öppen dialog med stort lösningsfokus, säger Kustbevakningens generaldirektör Therese Mattsson. Kustbevakningen har en viktig roll i totalförsvaret och bidrar till att samhällets gemensamma krisberedskapsförmåga höjs.

– Det gemensamma arbete som drivit processen framåt till en överenskommelse är ett led i att stärka banden mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten. Överenskommelsen har tydliga mål för det fortsatta arbetet vilket är ett viktigt steg i att stärka vår totalförsvarsförmåga, säger Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

Under höjd beredskap eller krig ska personal och material ur Kustbevakningen ställas till Försvarsmaktens förfogande för övervakning, transporter och andra uppgifter, något som kallas operativt ianspråktagande.

– Vi ska bidra utifrån våra förutsättningar som civil myndighet. Våra arbetsuppgifter är i grunden desamma, säger Kustbevakningens överdirektör Anders Kjaersgaard. Vi ska precis som i dag göra det vi är bra på och bidra med vår unika kompetens för att skapa mervärde för samhället.

Särskild samverkan innebär att Kustbevakningen, i andra fall än höjd beredskap, på begäran hjälper Försvarsmakten att lösa uppgifter som exempelvis patrullering och övervakning av havsområde, visitation av fartyg, marin underrättelseinhämtning och eskort av sjötransporter. Särskild samverkan förutsätter att förfrågan från Försvarsmakten skett i ett enskilt fall och att Kustbevakningen accepterat förfrågan.