Efter en skrovinspektion drabbades dykaren av problem. Syrgas och transport på bår till tryckkammare följde. Så övade svenska och danska kustbevakare tillsammans att undsätta en skadad kollega under övningen Swedenger den 25 april. Foto: Staffan Ljung

Lyckad miljöräddningsövning i Öresund

En skadad dykare i behov av snabb hjälp. Ett flera hundra kubikmeter stort oljeutsläpp i Lommabukten. Det var några av scenarierna i den gemensamma övning som kustbevakningarna i Sverige, Danmark och Tyskland genomförde den 25 april. Bland observatörerna fanns Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län.

Swedenger-övningen (döpt efter de tre ländernas begynnelsebokstäver) inleddes i Lommabukten utanför Malmö vid 8-tiden på torsdagsmorgonen den 25 april i strålande sol och svag vind. Totalt deltog nio fartyg från de tre länderna samt tyskt flyg och runt 120 personer var involverade.

Under dagen genomfördes flera olika övningar: nödbogseringar, försök till bränsletömning (läktring), oljeupptagning och en skrovinspektion med efterföljande dykolycka. I Stockholm hade en stab bildats. En stab, som leds av en räddningsledare, består av en rad olika expertfunktioner. Syftet är att stötta räddningsledaren så att rätt beslut kan fattas.

Genomförs varje år

Swedenger är en överenskommelse mellan Sverige, Danmark och Tyskland. Den handlar framförallt om hur de tre ländernas fartyg och flygplan, avsedda för övervakning och räddningstjänst, ska kunna användas snabbt på respektive lands områden i sydvästra Östersjön, med förberedda diplomatiska tillstånd. Övningen genomförs varje år eftersom samarbete med andra länder krävs i händelse av större fartygsolyckor och oljeutsläpp.

Bra med gemensamma övningar

Manuel Dahlberg, räddningstjänsthandläggare vid Kustbevakningen, ledde övningen. Han lyfter gärna fram nyttan med att flera länder övar gemensamt över gränserna. Den stora utmaningen tycker han är att är att få fram realistiska övningsscenarier, särskilt med tanke på de långväga deltagarna. På det hela taget är han nöjd med dagen.

– Jag var lite orolig innan övningen. Det brukar ofta vara svårt att klara starttiden. Blir man sen i början så förskjuts alla moment och det måste man ta höjd för. Men dagen löpte på enligt plan och vi blev klara på utsatt tid. Vi fick också öva staben i Stockholm, vilket var bra, säger han.

Överraskningar dyker alltid upp

Manuel Dahlberg säger att det svåra med övningar är att dels få med allt som länderna vill öva på, dels få med de olika momenten som man ska öva på och dels se till att alla får öva.

– Det tillkommer alltid överraskningar i övningar som man inte har räknat med, men måste vara beredd på. Men å andra sidan är det så vi jobbar inom Kustbevakningen; att lösa saker snabbt och på ett bra sätt.

Gav nya kunskaper

Landshövdingen, som befann sig ombord på ett av svenska Kustbevakningens fartyg, tyckte att övningen var spännande och gav henne nya kunskaper.

– Det är alltid intressant att få se hur en annan myndighet arbetar. Jag har också fått kunskap om hybridoljor som beter sig annorlunda vid utsläpp och därmed ger nya utmaningar, säger hon.

Kustbevakningen har huvudansvaret för att ta upp olja och andra skadliga ämnen som kommer ut i vattnet. Kustbevakningen har ständig beredskap för att rädda liv och miljö och övervakar sjötrafiken för att öka människors trygghet till sjöss.