Miljonbelopp återkrävda i arbetet mot organiserad brottslighet

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar idag miljonintäkter i form av höjda skatter och återbetalningskrav till välfärden.

177 miljoner i höjning av skatter och 23 miljoner i återkrav till Försäkringskassan, pengar som förvärvats genom kriminalitet - det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar för 2019.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet (se faktaruta). Det visar de den rapport som överlämnades till regeringen idag.

Kustbevakningen deltar i den myndighetsgemensamma satsningen utifrån sitt verksamhetsområde. Information från den maritima miljön, där Kustbevakningen finns, delas med de övriga myndigheterna både nationellt och regionalt.

– I de miljöer Kustbevakningen verkar finns information som andra myndigheter kan behöva, och som vi inom ramen för vårt uppdrag kan dela. Vi kan och ska bidra till att minska brotten som begås av den organiserade brottsligheten. Välfärdssystemen är viktiga och behöver fungera som det är tänkt, säger Therese Mattsson.

Mer information: Polismyndighetens webbplats

FAKTA

  • Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009.

  • De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

  • Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.