Räddningstjänsten i Helsingborg förbereder sig för att dyka från Kustbevakningens fartyg KBV 034. Foto: Valdemar Lindekrantz

Övning som ger ringar på vattnet

I veckan har Kustbevakningen övat tillsammans med flera räddningstjänster i Skåne och Halland. Syftet är att samköra dykare och utrustning från flera olika organisationer för att öva och vara väl förberedda att arbeta tillsammans vid en skarp insats som kräver stora resurser.

Övningen har genomförts i Helsingborgs hamn och bygger på ett samverkansavtal mellan Kustbevakningen och Räddningstjänsten i nordvästra Skåne. Nytt för i år är att även räddningstjänster från andra delar av Skåne och Halland deltagit i övningen.

– Vi är glada över att fler fått upp ögonen för vårt samarbete och att det gett ringar på vattnet. Vi har också haft observatörer från räddningstjänsten i Storgöteborg på plats för att lära sig med om upplägget. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Peter Boussard, befälhavare på Kustbevakningens fartyg KBV 034.

Förlist passagerarfärja
I scenariot för övningen har en färja sjunkit i Öresund efter att ha kolliderat med ett annat fartyg. De flesta passagerarna har räddats, men det finns fortfarande saknade som befaras vara instängda i fartyget.

– Vid en sådan här händelse krävs samarbete över organisations- och myndighetsgränser. Det är därför vi övar tillsammans, säger Henrik Roosberg, räddningsdykare på Kustbevakningen i Malmö.

För att simulera den sjunkna färjan har en container med hyttinredning sänkts ner i hamnbassängen. I containern finns både lösa föremål och dockor som ska föreställa omkomna. Allt för att göra övningen så realistisk som möjligt.

Henrik Roosberg berättar att övningen består av flera moment där sökandet efter människor går först. Sedan inleds en miljöräddningsinsats för att tömma det sjunkna fartyget på bränsle och omhänderta farligt gods som funnits ombord.

Kräver noga förberedelser
För att lösa uppgiften krävs noggranna förberedelser och samordning av både personal och utrustning. Henrik Roosberg berättar att räddningsdykarna har begränsat med tid under ytan och att man därför i förväg måste planera vad som ska göras och i vilken ordning.

– Arbetet leds från ytan och vi får klara direktiv om vad vi ska göra innan dykningen påbörjas. Vi måste också tänka på vår egen säkerhet. Att dyka inne i ett förlist fartyg innebär stora risker, säger Henrik Roosberg.

Ingen slump att övningen sker i Öresund
Öresund är ett av världens mest trafikerade sund där både passagerarfärjor, kryssningsfartyg och oljetankers samsas om utrymmet. Trafiksituationen innebär en ökad risk för olyckor med stora konskevenser för både liv och miljö.

– Vi har sett olyckor inträffa förut och måste förbereda oss på att de kan hända igen. Genom att öva tillsammans står vi bättre rustade för att agera när det väl gäller, säger Henrik Roosberg.