Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Så deltar Kustbevakningen i Aurora 17

Aurora 17 är den största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter kommer att övas runt om i Sverige tillsammans med förband från andra länder. I övningen ingår även en rad civila myndigheter i varierande omfattning, däribland Kustbevakningen.

När Försvarsmakten under september genomför övningen Aurora 17 kommer flera övningsmoment att ske längs den svenska kusten och till sjöss. Kustbevakningen deltagande är begränsat till ett övningsmoment i Östersjön.  I övrigt bedrivs verksamheten som vanligt med ständig beredskap för miljö- och livräddning till sjöss.

 – Övningen innebär en liten men positiv påverkan för vår verksamhet. Att öva och samverka är något som vi alla har nytta av. Vi delar löpande sjölägesinformation med Försvarsmakten och det kommer att också att fortsätta som normalt under övningen, säger Fredrik Tyrén på Kustbevakningens operativa avdelning.

Kustbevakningen ingår i det som kallas för samhällets krishanteringssystem. Det innebär att myndigheten utöver sin ordinarie verksamhet också ska hjälpa och samverka med övriga delar av samhället vid händelser som medför svåra påfrestningar för samhället.

– Det kan till exempel handla om att stötta med logistik, ledning och bevakning, säger Fredrik Tyrén.

Frågor om övningen Aurora 17 hänvisas till Försvarsmaktens Media- och informationscenter som är tillgängligt dygnet runt på telefon: 08-788 88 88