KBV 314 tillsammans med det finska kustbevakningsfartyget Turva Foto: Valdemar Lindekrantz

Samarbete över nationsgränser när Östersjöländer övade miljöräddning

I veckan har miljöräddningsövningen Balex Delta gått av stapeln utanför Karlskrona. Här har delar av Östersjöns miljöräddningsflotta tillsammans övat bekämpning av oljespill och utsläpp av giftiga kemikalier. 550 personer har varit involverade tillsammans med 20 fartyg, flygplan och helikoptrar.

Balex Delta är en årlig miljöskyddsövning mellan länderna med kust mot Östersjön, som alla samarbetar i Helsingforskommissionen, HELCOM. Även EU är en partner på lika villkor.

– Under några intensiva dagar har vi tillsammans övat på att inventera, bekämpa och begränsa utsläpp av olja och kemikalier både till sjöss och på land, säger Therese Larsson, övningens projektledare.

Kustbevakningsfartyg i centrum

Kustbevakningen har deltagit i övningen med både personal, fartyg och flygplan. Under övningsmomentet som gällde ett kemikalieutsläpp stod Kustbevakningsfartyget KBV 003 Amfitrite i fokus. Hon är nämligen ett av få fartyg i norra Europa som har förmågan att genomföra räddningsinsatser i kontaminerade miljöer.

Under övningen sattes fartygets utrustning på prov när besättningen tillsammans med det finska fartyget Turva fick i uppgift att begränsa och bekämpa ett kemikalieutsläpp ombord på en haverist spelad av Försvarsmaktens fartyg HMS Belos. Till sin hjälp hade man MIRG-styrkor från Bergen och Karlskrona. MIRG står för Maritime Incident Response Group och består av specialutbildade brandmän.

Oljeupptagning engagerade både fartyg och flyg

Parallellt med kemikaliemomentet pågick ett omfattande oljeupptagningsarbete där flygande och sjögående enheter övade på att upptäcka och bekämpa utsläppet genom samarbete och gemensam ledning.

– Oljeupptagningsmomentet var övningens största och engagerade fartyg och flygplan från flera länder, säger Therese Larsson och berättar att 40 000 liter popcorn användes för att simulera olja:

– Popcorn har ungefär samma egenskaper som olja i vattnet, dessutom är det inte dåligt för miljön.

Intensivt och lärorikt


– Det har varit fyra mycket intensiva och lärorika dagar. Jag är imponerad över både medarbetare och deltagare som deltagit i Balex Delta. Alla har varit en kugge i hela det maskineri som en sådan här stor övning är. Tillsammans har vi verkligen levererat och jag hoppas att alla känner sig stolta och nöjda nu, säger Therese Larsson.

Omfattande uppföljningsarbete kvarstår


Efter att övningen nu är avslutad inleds ett omfattande uppföljningsarbete såväl av det internationella regelverk som ländernas samverkan vilar på, som ett internt utvärderingsarbete för hur Kustbevakningen kan fortsätta att utveckla sitt miljöräddningsarbete.

Balex Delta i siffror

  • 550 deltagare
  • 32 länder
  • 8 internationella organisationer
  • 20 fartyg, flygplan och helikoptrar
  • 9 kilometer länsor (som begränsar och styr oljeutsläpp på havsytan)
  • 40 000 liter popcorn