Samverkan mot människosmuggling

Kustbevakningen och gränspolisen samarbetar för att öka kännedomen om människosmuggling i Öresund.

Genom ökad synlighet, både till sjöss och på land, arbetar Kustbevakningen ihop med gränspolisen för att förhindra människosmuggling i sundet mellan Sverige och Danmark. Målet med samverkan är också att nå ut till allmänheten och därigenom få in rapporten och iakttagelser gällande människosmuggling. I veckan genomfördes därför operation Gränslös, med syftet att kontrollera personbåtstrafiken i Öresund.

 Insatsen leddes av Patrik Lindén på Kustbevakningen i Malmö:  

–  Ser man till effektmålen uppnådde vi de som planerat och med tanke på rådande väder var detta ett bra resultat.

I samband med insatsen genomfördes även kontroller av bland annat nykterhet och fritidsfiske. Ambitionen med samarbetet är att bidra till att mer effektivt använda de resurser som Kustbevakningen och gränspolisen har tillsammans.

 

Faktaruta:

  • 10 gränskontroller av person
  • 1 Tullkontroll fritidsbåt med 3 visitationer av personer
  • 5 nykterhetskontroller till sjöss
  • 5 fiskekontroller