Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen

Satsning mot organiserad brottslighet ger resultat

Idag presenteras 2017 årsresultat av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Satsningen har bland annat lett till 143 års fängelse och 94 miljoner kronor i höjning av skatt samt 53 miljoner kronor i utmätta tillgångar.

Kustbevakningen deltar i den myndighetsgemensamma satsningen som har pågått sedan 2009. Satsningen riktar in sig mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet på olika fronter. Samverkan mellan ett flertal myndigheter har varit betydelsefullt i många fall.

– Samverkan är central i den här satsningen. Kustbevakningen bidrar i den maritima miljön. Här finns information som kan vara viktig i de övriga myndigheternas ärenden och utredningar, säger Anders Kjaersgaard, generaldirektör på Kustbevakningen.

Merparten av satsningens ärenden handlar om brott mot välfärdssystemen, bekämpning av narkotikabrottslighet, bekämpning av vapenbrott men också motverkan av terrorism och penningtvätt.

Under 2017 har den regionala och lokala förmågan i den myndighetsgemensamma satsningen fortsatt att utvecklas och förstärkas. Den förstärkta förmågan har inneburit att antalet myndighetsgemensamma regionala insatser mot organiserad brottslighet har ökat.

Fakta

  • Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet pågår sedan 2009.
  • Sekretariatet för samverkansrådet och operativa rådet har tagit fram årsrapporten för 2017 som överlämnades till Justitiedepartementet den 27 mars.
  • De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.
  • Under 2017 har ytterligare nio nya myndigheter involverats i satsningen: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län.