Slutövningen i ChemSAR genomfördes utanför Tallin den 13 september. Foto: Patrik Risberg

Slutövning i projekt ChemSAR

Den 13 september genomfördes en omfattande sjöräddningsövning i Östersjön med enheter från flera länder. Kustbevakningen deltog med både fartyg och personal.

Övningen som arrangerades utanför Tallin är en del av projektet ChemSAR (Chemical Search and Rescue) som syftar till att utveckla metoder för att rädda liv till sjöss i samband med ett utsläpp av kemikalier eller andra farliga ämnen.

– Målet med övningen var att testa de metoder och rutiner som tagits fram inom ramen för projektet, säger Oskar Feltenstedt på Kustbevakningens metodutvecklingsavdelning.

Uppskattningsvis transporteras miljontals ton kemikalier över Östersjön varje år. Detta kombinerat med en tilltagande fartygstrafik och hårt väder vintertid innebär ökade risker för olyckor till sjöss och med det behovet av en välfungerande och samordnad sjöräddning.

– En större fartygsolycka i Östersjön är ofta en angelägenhet för flera länder. Därför är det viktigt att vi tillsammans utvecklar metoder och kunskap om hur vi ska gå tillväga när olyckan väl inträffar, säger Oskar Feltenstedt.

Utöver finska och estniska enheter deltog Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 031 från Djurö i övningen. Ombord fanns också externa observatörer och utvärderare från Kustbevakningen.

– Under övningen fick KBV 031 rollen som samordningsansvarig, så kallad On scene co-ordinator (OSC). En viktig uppgift som besättningen hanterade på ett mycket bra sätt. På den efterföljande debriefingen hade man flera bra synpunkter på förändringar och förbättringar, säger Oskar Feltendstedt.

Kustbevakningen kommer nu att bära ledartröjan i arbetet med att utvärdera slutövningen och hur det material som tagits fram har fungerat.

ChemSAR är ett EU-projekt som startade 2016 och kommer att vara klart i början av 2019.

Syftet med projektet är att utveckla metoder för att rädda liv till sjöss i samband med ett utsläpp av kemikalier eller andra farliga ämnen. Målet är att skapa förutsättningar för att förbättra och effektiviserade de rutiner som finns idag.