Foto: Kustbevakningen

Svenskt övervakningsflyg till Grekland

Kustbevakningen medverkar åter i Grekland i gränsövervakningen av EU:s yttre gräns. Under november 2019 ingår ett flygplan och besättning i Frontex operation Poseidon. Uppdraget pågår 6 november till och med 4 december 2019.

Syftet med deltagandet är att bistå grekiska myndigheter med gränskontroll till sjöss och förmåga att rädda liv till sjöss.

– Sverige har åtaganden i Schengensamarbetet. Att bidra vid ett annat lands yttre gräns ligger i svenska intressen och är väl spenderade resurser. Greklands gräns är i praktiken även vår gräns, säger Johan Norrman, chef på operativa avdelningen på Kustbevakningen.

Genom att upptäcka och rapportera gränspassager, kan de som är i behov av hjälp undsättas snabbare. Människor har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda, till exempel rätten att söka asyl och få sitt ärende prövat.

Utöver gränskontroll och sjöräddning, syftar operation Poseidon till att bland annat att motverka gränsöverskridande brottslighet och att förbättra det europeiska samarbetet om kustbevakningsuppgifter, så kallade coast guard functions.

– Från luften spanar vi också efter tecken på till exempel smuggling av narkotika, utsläpp av olja och olagligt fiske. Det följer av utvecklingen inom den europeiska gräns- och kustbevakningen, som numera innehåller flera av de arbetsuppgifter som vi är bekanta med i vårt uppdrag hemma, säger Johan Norrman.

Många gånger handlar det om att avfärda mål som ointressanta.

– Det är viktigt, eftersom fartygen på havsytan som ingår i operationen då kan ägna sig åt annat. Vi kan med andra ord bedöma hur relevanta målen är, och på det sättet skapar vi ett mervärde för alla resurser, säger Johan Norrman.

Resultaten av spaningarna rapporteras till den internationella ledningscentralen ICC i Aten, där Frontex och grekiska myndigheter beslutar om eventuella åtgärder.

Till grund för uppdraget finns ett regeringsuppdrag om att Kustbevakningen får ställa fartyg, båtar, flygplan och personal till förfogande i Frontex operationer.

Läget på den östra Medelhavsrutten

Senast Kustbevakningen deltog i operation Poseidon var med ribbåtarna KBV 476 och KBV 477 som var baserade på Lesbos under 19 månader under perioden september 2015 – april 2017. När den insatsen inleddes kom tusentals människor i små gummibåtar från Turkiet till de grekiska öarna varje dag. Efter att EU och Turkiet 18 mars 2016 avtalade om att minska antalet migranter som tog sig till EU, förändrades läget snabbt och antalet migranter minskade drastiskt över en natt.

Nu stiger siffrorna igen. Den senaste lägesbilden gäller för vecka 39 (källa: Frontex)

 • 3 216 personer från framför allt Afghanistan och Syrien nådde någon av de grekiska öarna, årets högsta notering enligt Frontex.
 • De allra flesta, 1 322 personer, anlände till Lesbos.
 • Bara i år har 39 005 personer tagit sig över Egeiska havet, en ökning med 59 procent jämfört med samma period 2018.
 • Samtidigt, fortfarande förra veckan, förhindrade turkiska kustbevakningen 5 465 migranter från att lämna Turkiet.
 • Nära Kios drunknade 7 migranter när deras båt kapsejsade. 12 personer kunde räddas.

Kustbevakningen i Frontex operationer

 • Operation Poseidon, Grekland
  • 2008 och 2009 med flygplan
  • Under 19 månader, oktober 2015–april 2017, med två patrullbåtar på Lesbos
 •  Operation Triton, Italien
  • 2014, 2015, 2016 och 2017 med flygplan
  • Juni-augusti 2015 med fartyg
  • Juni-augusti 2017 med fartyg
 • Operation Themis, Italien
  • 2018 med flygplan