Kustbevakningens KBV 048 är ett av fartygen som deltar i övningen Foto: Nina Barne, Kustbevakningen

Tre länder samövar miljöräddning till havs

24-25 april ska Sverige, Danmark och Tyskland genomföra en gemensam övning i Öresund där man bland annat ska träna på att ta hand om oljeutsläpp.

I övningen, döpt till Swedenger efter ländernas begynnelsebokstäver, deltar ett tiotal fartyg och flygplan från de tre ländernas kustbevakningar. Swedenger bygger på en överenskommelse mellan svenska Kustbevakningen och motsvarigheterna i Danmark och Tyskland. Den handlar framförallt om hur de tre ländernas fartyg och flygplan, avsedda för övervakning och räddningstjänst, ska kunna användas snabbt på respektive lands områden i sydvästra Östersjön, med förberedda diplomatiska tillstånd.

– Tack vare överenskommelsen kan det fartyg som är närmast ett utsläpp användas för en insats, oavsett vilket av länderna det kommer ifrån, säger Manuel Dahlberg, räddningstjänsthandläggare vid Kustbevakningen och övningsledare.

Typiska moment i övningen Swedenger är rutiner för tillgång till respektive lands territorialhav, men även praktiskt hur man använder utrustning och samarbetar operativt via en stab för att bekämpa olja eller utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.

Vid årets övning i Öresund finns oljeupptagning, nödläktring, nödbogsering och skrovinspektion bland de möjliga arbetsuppgifterna.

– Exakt vad vi ska göra blir ett överraskningsmoment för deltagarna. Det blir betydligt mer verklighetstroget på så vis, säger Manuel Dahlberg.