Torpedlucka på en av de tyska ubåtar som undersökts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Kustbevakningen

Undersökning av miljöfarliga vrak på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten

Vad har två sänkta ubåtar från andra världskriget gemensamt med ett fiskefartyg som förliste 2006? Alla tre finns på västkusten där de utgör en risk för havsmiljön och dess unika djurliv. På uppdrag av Havs och vattenmyndigheten har Kustbevakningen undersökt och dokumenterat de tre vraken.

Samarbetet bygger på en överenskommelse som undertecknades av de båda myndigheterna i februari 2020. Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att bärga miljöfarliga ämnen från vrak och Kustbevakningen har förmågan att utföra detaljerade undersökningar. En förutsättning vid en eventuell bärgningsoperation framöver.

Överenskommelsen innebär att statens resurser används på ett effektivt sätt där fokus ligger på att hålla våra hav friska och levande. Ett mål som delas av både Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten.

Under våren har dykare från Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon undersökt de tre vraken som utgör en fara för miljön. Det rör sig om fiskefartyget Marina av Hönö som förliste söder om Fotö år 2006 och de två tyska ubåtarna U-804 och U-1065 som förliste väster om Skärhamn 1945 på cirka 70 meters djup.

Undersökningarna har gjorts med hjälp av sonar och avancerade ekolod för att bland annat dokumentera miljön runt vraken och mäta deras skrovtjocklek. Vraken har även undersökts och filmats med hjälp av en obemannad undervattensfarkost (ROV). Vid undersökningarna av de tyska ubåtarna har gravfriden respekterats.

Resultaten från undersökningar har nu överlämnats till Havs- och vattenmyndigheten som kommer att använda dokumentationen i sitt fortsatta arbete med att bedöma om just dessa vrak blir föremål för nya mer detaljerade undersökningar framöver.