En av Kustbevakningens tre instruktörer på plats i Berbera. Foto: Kustbevakningen

Utbildningsinsatser stärker Kustbevakningen i Somaliland

Somalia, inklusive Somaliland, bygger en kustbevakning med stöd av EU. Under november och december befinner sig tre instruktörer från Kustbevakningen i Somaliland för att bedriva utbildningsinsatser.

– Vi är på plats för att dela med oss av den breda kunskap vi har inom svensk kustbevakning. Utbildningen täcker in allt från navigation och sjömanskap till service och underhåll av de tre ribbåtar som Sverige donerade till Somalilands kustbevakning förra året, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

Utbildningen hålls i hamnstaden Berbera. Här finns också Somalilands största kustbevakningsstation med cirka 200 medarbetare. Stadens hamnområde kommer enligt plan att expandera kraftigt de kommande åren, vilket också innebär ett ökat behov av en rad olika kustbevakningsfunktioner.

– Det här gäller inte minst inom det omfattande fiske som bedrivs i regionen, som behöver kontrolleras och följas upp, säger Johan Norrman.

Den första utbildningsveckan har innehållit uppstartsmöten, presentationer och praktiska lektioner. Utbildningsdeltagarna består av 14 rekryter och elva anställda från kustbevakningsstationen i Berbera.

Det svenska stödet ges inom ramen för EUCAP Somalia - En del av EU:s program för kapacitetsuppbyggnad i Somalia och Somaliland.  Syftet är att stödja Somalias förmåga att etablera och utöva civil sjöövervakning och brottsbekämpning.

En central uppgift för EUCAP Somalia är att assistera Somalias federala och regionala myndigheter att etablera och utöva de vanligaste kustbevakningsfunktionerna samt polisiär övervakning i kustzonen, till sjöss och på land, inklusive förmågan att bekämpa piratverksamheten längs sin kust.

Arbetet sker i nära samverkan med övriga EU missioner och andra internationella organisationer i området för att effektivt kunna stödja Somalias prioritering inom det maritima området.