Terrorism

Kustbevakningen är en av elva myndigheter inom Samverkansrådet mot terrorism som bildades 2005. Rådet syftar till att stärka Sveriges förmåga att bekämpa terrorism och dess uppgift är att bättre koordinera myndigheternas verksamhet och samordna informationsutbytet.

Utöver att delta i Samverkansrådet mot terrorism har Kustbevakningen uppdraget att vara båtförare åt Nationella insatsstyrkan.