Gränssamverkan

Nationell samverkan

Kustbevakningen samverkar med polis och tull och genomför gemensamma insatser och pådrag. Det kan vara till exempel kontroller av handelsfartyg och inre utlänningskontroll.

Internationell samverkan

Viktiga delar i det internationella samarbetet är en väl fungerande underrättelseverksamhet och utvecklandet av gemensamma system inom Östersjöregionen och EU. Målet är att utveckla gränsskydd och att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet.