Gränskontroll Strömstad Foto: Valdemar Lindekrantz

Gränssamverkan

Nationell samverkan

Kustbevakningen samverkar med polis och tull och genomför gemensamma insatser och pådrag. Det kan vara till exempel kontroller av handelsfartyg och inre utlänningskontroll.

Internationell samverkan

Viktiga delar i det internationella samarbetet är en väl fungerande underrättelseverksamhet och utvecklandet av gemensamma system inom Östersjöregionen och EU. Målet är att utveckla gränsskydd och att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet.