FRONTEX

Frontex samordnar det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna vid förvaltningen av de yttre gränserna och bistår medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd.

Kustbevakningen har sedan 2007 i perioder bidragit med tjänstemän, flygplan och flygbesättningar samt fartyg och båtar i Frontex-koordinerat gränskontrollarbete i östra Medelhavet.

Läs gärna mer om Kustbevakningens insatser i Frontex under länkarna operation Poseidon och Triton.