Foto: Kustbevakningen

Samverkan sjöräddning

Kustbevakningen samverkan med Sjöfartsverket som ansvarar för den svenska sjöräddningen. Sjöräddningens syfte är att rädda människoliv till sjöss. JRCC:s, Sjö- och flygräddningscentralens, huvuduppgift är att ta emot larm om inträffade eller befarade olyckor i luften, på land och till sjöss samt att leda de insatser som följer av dessa. Det finns alltid en ansvarig räddningsledare på plats som bedömer larmen och fattar beslut om räddningsinsats ska inledas.

Kustbevakningen deltar i sjöräddning på anmodan av räddningsledare för att bidra till ökad sjösäkerhet, att människoliv kan räddas och att personskador begränsas och att konsekvenserna för egendom och miljö minskas.

CSSF – Centrala Samrådsgruppen för Sjö- och Flygräddning

CSSF är ett nationellt forum för utvecklande av sjö- och flygräddning där bland annat MSB, Trafikverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Polisen och Sjöräddningssällskapet ingår.