Tillträde för utländska statsfartyg

För den som avser komma in med utländskt statsfartyg på svenskt sjöterritorium, och det samtidigt inte är fråga om oskadlig genomfart, krävs särskilt tillstånd till tillträde.

Ansökan, se länk i högerspalten, ska lämnas in till Kustbevakningen. Ansökan ska endast gälla andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg och statsfartyg som nyttjas för arbete med sjösäkerhetsanordningar. Beslut fattas sedan av Försvarsmakten. Ansökan måste komma in till Kustbevakningen senast sex veckor räknat från det planerade tillträdet. Ansökan ska kompletteras med en separat Excel-fil där alla positioner anges i WGS84 DDM (till exempel 56°10.339'N 16°56.537'E).

Ansökan skickas in per e-post tillsammans med blanketterna (underskrivna och i pdf-format) via ordinarie diplomatiska kanaler till: registrator@kustbevakningen.se