Foto: Valdemar Lindekrantz

Uppdragsverksamhet

Kustbevakningen utför utöver ordinarie verksamhet en rad uppgifter på uppdrag av andra myndigheter eller uppdragsgivare, som till exempel dykeri åt polisen, vattenprovtagning åt SMHI, bogsering och olika upp i samband med havsforskning.