Foto: Valdemar Lindekrantz

Uppdragsverksamhet

Kustbevakningen utför utöver ordinarie verksamhet en rad uppgifter på uppdrag av andra myndigheter eller uppdragsgivare. Några exempel är dykeri åt polisen, vattenprovtagning åt SMHI, bogsering och uppdrag i samband med havsforskning.