Nationella insatsstyrkan

Kustbevakningen bistår polisens Nationella insatsstyrka med båtförare och ansvarar för insatsbåtarna. Målet med verksamheten är att transportera insatsstyrkan till maritima mål så fort som möjligt.

Nationella bordningsgruppen består av båtförare som har beredskap dygnet runt, året om. Gruppens huvuduppgift är att vara båtförare åt Polisen och Nationella insatsstyrkan vid terrorism, terrorhot eller andra särskilda händelser i marin miljö. Kustbevakningens båtförare bistår med den kompetens som krävs för att under svåra förhållanden, på ett säkert sätt, framföra båtar i hög hastighet och därigenom göra det möjligt för Nationella insatsstyrkan att utföra sitt uppdrag.

Specialkompetenser

Nationella bordningsgruppen har, utöver att transportera insatsstyrkan, som uppgift att:

  • tillsammans med andra funktioner på Kustbevakningens operativa avdelning utgöra ledningsstöd till NOA och Nationella insatsstyrkan vid terrorism, terrorhot eller andra särskilda händelser i marin miljö
  • genomföra bordningar utöver normalbilden som nationell resurs inom Kustbevakningen
  • delta i Atlas Naval Group (Europas samarbetsorgan för antiterrorstyrkor).

Kustbevakningens bordningsgrupp och Polisens nationella insatsstyrka spelade avgörande roller i insatsen i Frontex operation Triton sommaren 2015. Givet det förhöjda säkerhetsläget nära den libyska kusten, garanterade samarbetet säkerheten både för de 5 295 människor som räddades till sjöss och för den egna besättningen på KBV 001 Poseidon.

Bakgrund

Samarbetet mellan Polismyndigheten och Kustbevakningen inleddes 2006 som ett projekt som till en början var finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet gick ut på att tillsammans med Polismyndigheten titta på hur Kustbevakningen kunde bidra med sin kompetens vid sådana marina insatser till sjöss där Nationella insatsstyrkan tas i anspråk. Förmågan att ständigt upprätthålla och utveckla kompetensen som båtförare var något Kustbevakningen kunde bidra med.

År 2008 genomfördes en större verifieringsövning varefter projektet övergick till ett permanent samarbete mellan myndigheterna. Personalen till bordningsgruppen rekryteras internt på Kustbevakningen med särskilda antagningskrav för tjänsten.

Vad är NI?

1986 utbildade svenska Polisen piketenheter för att kunna möta terrorangrepp. 1991 fördjupades arbetet genom att embryot till nationella insatsstyrkan, NI, startades. Nationella Insatsstyrkans främsta uppgift är kvalificerade konfrontationer som att hantera terror-, gisslansituationer. Det kan gälla grova rån, narkotikaaffärer, gängbråk eller aktivister. Under 2000 startade Polisen en marin insatsverksamhet.