Dykeriuppdrag

Kustbevakningens räddningsdykare utför uppdrag åt samverkande myndigheter. Uppdragsgivare kan vara Polisen, Tullverket, Statens haverikommission, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Marinen och kommuner.

Exempel på dykinsatser som Kustbevakningen utför åt andra myndigheter är eftersök av försvunna personer, smuggelgods eller vapen, skrovbesiktningar vid fartygsolyckor och tillsyn och övervakning av fasta fornminnen som till exempel vrak.

För Kustbevakningens samverkande myndigheter finns kostnadsavtal.