Foto: Interreg

DiveSMART Baltic

DiveSMART Baltic är en logisk fortsättning på vårt nationella projektet DykSMART.

DiveSMART Baltic är ett treårigt projekt som finansieras av EU Intereg-programmet samt MSB för att skapa ett bättre samarbete mellan länderna runt Östersjön. Syftet är att skapa säkrare sjötransporter.

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket:

  • Administration
  • Resurser och databas
  • Forskning och utveckling
  • Träning och övningar.