Foto: Kustbevakningen

Dyksmart

Dyksmart står för dykeri, statens maritima resurser i samverkan och är ett krisberedskapsprojekt finansierat av MSB, under åren 2013 – 2015. Projektet sker i samverkan mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Målet är att förstärka den nationella dykeriförmågan i kris. Iden till detta kom i samband med en föreläsning om olyckan Costa Concordia. De utmaningarna som uppstod i samband med insatsen Costa Concordia för de italienska dykarna är mycket liknande de utmaningar vi ser kan hända i svenska farvatten.

Projektet har nio nationella samarbetspartner. De fyra huvudområden som projektet är indelat i är:

  • Utveckling av databas med inventering av dykkompetens, utrustning samt mobiliseringkontakter. Denna databas kommer vara tillgänglig för landets larmcentraler.
  • Utveckling av gemensamma insatsrutiner.
  • Gemensamma övningar samt träningsmöjligheter. 
  • En framtida internationell dimension med fokus på östersjöländerna.

I november 2015 beviljades Kustbevakningen och Försvarsmakten medel från Östersjöprogrammet till projektet Divesmart Baltic.