Foto: Valdemar Lindekrantz

Miljöövervakning

Kustbevakningen förebygger miljöbrott till sjöss genom miljöövervakning. Övervakningen omfattar regler om förbud mot vattenförorening och tillsyn av natur-, fågel- och sälskyddsområden. Med hjälp av fartyg, flygplan och andra tekniska hjälpmedel görs miljöövervakningen rutinmässigt. Kustbevakningen deltar även vid särskilda pådrag, såväl nationella som internationella.

Kustbevakningens miljöövervakningsverksamhet regleras av de externa regler och förordningar som finns samlade i Kustbevakningens regelsamling.