Foto: Kustbevakningen

Bärgning av fiskebåt utanför Skärhamn

Den fiskebåt som för två veckor sedan sjönk några sjömil väster om Skärhamn på Tjörn har under onsdagsnatten bärgats av Kustbevakningen eftersom det börjat läcka olja.

Enligt uppgift till Kustbevakningen innehöll båten cirka 1 500 liter diesel och 50 liter hydraulolja samt andra skadliga ämnen som brukar finnas ombord på en fiskebåt.

- Vi upptäckte i början av veckan att en mindre mängd olja läckt ut och bedömde att det fanns risk för ytterligare oljeläckage. Därför beslöt vi att starta en miljöräddningsoperation. Den för vår personal säkraste metoden var att lyfta upp båten från botten och transportera till hamn, säger räddningsledare Roger Gebauer.

Kustbevakningens dykare har under veckan dykt vid fiskebåten för att undersöka förutsättningarna och förbereda en bärgning. Fiskegarn runt båten har rensats bort och fästpunkter monterats för att klara lyftet. Båten hade sjunkit till 37 meters djup.

Sällsynt lyft viktigt för miljön

Lyftet gjordes av Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 001 under onsdagsnatten. Kustbevakningen har tre stora kombinationsfartyg, varav KBV 001 i Göteborg är ett av dem. Kombinationsfartyg innebär att fartygen tjänstgör som både miljöskydds- och övervakningsfartyg.

- Det är ovanligt att Kustbevakningen genomför bärgningar. Som regel är det privata bärgningsföretag som anlitas. I det här fallet fanns risk för att olja och andra farliga ämnen skulle skada naturen och då måste vi agera snabbt eftersom olja kan spridas fort i vatten, säger Roger Gebauer.

Förutsättningarna med väder och vind var goda och bärgningen kunde genomföras som planerat. Efter bärningen transporteras båten på pråm till hamn under torsdagen.

- Det finns alltid risker med en bärgning. I det här fallet låg båten på 37 meters djup och med fiskegarn runt båten som försvårat arbetet. Det fanns också en riskbild med diesel och andra farliga ämnen. Lyftet är ett riskmoment i sig men tack vare vår duktiga personal lyckas det bra, säger Jörgen Hansson, on scene commander (OSC) för operationen ombord på KBV 001.

Kustbevakningen avslutade räddningsarbetet i natt kl. 02.00 när båten placerats på en pråm.

Om miljöräddning till sjöss

Kustbevakningen är den myndighet som ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skador vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras för att skydda naturen så långt det är möjligt. Kustbevakningen är därför ständigt i beredskap med specialutrustade miljöskyddsfartyg.

Om kombinationsfartygen KBV 001

De tre kombinationsfartygen KBV 001 Poseidon, KBV 002 Triton och KBV 003 Amfitrite kan ta hand om större volymer olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss.

Benämningen kombinationsfartyg innebär att fartygen tjänstgör som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss.

KBV 001-003 har utrustning för omfattande oljeupptagning och läktringsutrustning, som möjliggör att pumpa över olja från ett fartyg till ett annat. De har även utrustning för brandsläckning och nödbogsering.