Kustbevakningen tar oljeprov i Värtahamnen i Stockholm. Foto: Kustbevakningen

Dåligt väder ger otydlig lägesbild av oljeutsläppet i Stockholm

Sökandet efter olja i vattnet har fortsatt under dagen. Utöver den olja i Frihamnen och i farleden in mot Stockholm som rapporterades in till Kustbevakningen på onsdagsmorgonen, har inga nya observationer gjorts, varken på eller under ytan.

– Den olja vi hittar som går att plocka upp från vattnet, den plockar vi upp, säger Fredrik Tyrén, räddningsledare på Kustbevakningen.

Vädret har kraftigt begränsat möjligheterna att upptäcka och kartlägga oljans spridning. Klart är att Sandhamnsleden drabbats, likaså farleden utmed Lidingö och in mot Värtahamnen. Men i övrigt är det svårt att få en tydlig bild av spridningen. Det är också oklart om det finns ett samband mellan de olika förekomsterna av olja.

Kustbevakningens personal har under dagen sökt efter olja i farlederna. Dessvärre har den dåliga sikten gjort att varken våra egna flygplan eller andra myndigheters helikoptrar kunnat delta från luften i det arbetet.

– Enligt prognoserna ska molntäcket och dimman lätta först om några dagar. Vi planerar för att intensifiera sökarbetet då, både med fartyg och flygplan, för att få en tydligare lägesbild. Men vi fortsätter ändå leta från ytan imorgon. Finns olja vill vi hitta den, säger Fredrik Tyrén.

Kustbevakningen utreder vad som har orsakat utsläppet

Utredningen fortsätter om varifrån utsläppet kommer och vad som kan ha orsakat det. Förundersökningen som gäller misstänkt brott mot lagen om utsläpp från fartyg befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Detaljer om utredningen behöver vi återkomma till vid ett senare tillfälle.

Olika ansvar för olja i vattnet och olja på land

Kustbevakningens ansvarar för att bekämpa utsläpp av olja till sjöss, medan olja som nått land är den berörda kommunens och räddningstjänstens ansvar. I händelser som den som nu inträffat samverkar Kustbevakningen nära med flera andra aktörer för att reducera konsekvenserna av utsläppet och om möjligt förhindra det från att nå land.

Vad ska du göra om du ser olja?

Om du ser olja i vattnet: kontakta Kustbevakningens ledningscentral.

Om du upptäcker olja på land kan du också kontakta din kommun under kontorstid.

Oljan är ofarlig för människor, men om du hittar olja bör du undvika att ta i den, då den kan irritera hud och ögon.