Fartyg på grund sydväst Hummelvik 171022 Foto: Kustbevakningen KBV 503

Fartyget sydväst om Hummelvik är loss och tar sig till Oxelösund

Uppdatering söndag 22 oktober kl. 10.29: Fartyget har nu kommit loss för egen maskin och ska ta sig till Oxelösund som är närmsta större hamn. Hon följs av Kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 031 samt flyg KBV 503 och beräknas anlända till Oxelösund ikväll.

_____________________________________________________________________

Uppdatering söndag 22 oktober kl. 09.06: Kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 031 och övervakningsfartyg KBV 311 anländer till haveristen. Under dagen kommer Kustbevakningen att kontrollera fartyget med hjälp av dykare och säkerställa inför en lossdragning. Två bogserbåtar är på väg till platsen. När lossdragning kan ske går inte att säga än.

I nuläget tyder allt på att grundstötningen berott på maskinproblem. Befälhavare och styrman har blåst grönt, vilket innebär att de inte var alkoholpåverkade vid olyckan.

_____________________________________________________________________

Lördag 21 oktober klockan 20.21 informerades Kustbevakningen av Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) att ett torrlastfartyg på väg från Norrköping gått på grund sydväst om Hummelvik.

Kustbevakningens ribbåt KBV 452 från Oxelösund var snabbt på plats. Miljöskyddsfartyget KBV 031 från Nynäshamn har vid midnatt anlänt till haveristen och övervakningsfartyg KBV 311 beräknas att under natten anlända med dykare som ska undersöka skrovet på söndag.

Inga skador på besättningen finns rapporterade och de befinner sig kvar ombord. Ingen olja har synts i vattnet vid kontroll. Inget vattenintrång i fartyget har heller hittats.

- Läget bedöms för närvarande lugnt. Vädret är bra och dykare kontrollerar på söndag om skrovet är helt innan eventuell lossdragning kan påbörjas, säger Ulrik Sörehall som är vakthavande befäl på Kustbevakningen.

Kustbevakningen är den myndighet som ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. Kustbevakningen är i ständigt i beredskap med specialutrustade miljöskyddsfartyg.