Makassar Highway följs av flera kustbevakningsfartyg. Foto: Kustbevakningen

Oljeutsläpp från Makassar Highway bekämpas

Ett utsläpp av olja har skett efter att bogseraren av Makassar Highway provat att öka farten. Kustbevakningens efterföljande enheter arbetar nu med att bekämpa utsläppet.

Under 20 minuter provade bogseraren av Makassar Highway att öka hastigheten för att se om det skulle vara möjligt att framföra fartyget snabbare i farleden in till Oskarshamn. Med högre fart är fartyget lättare att manövrera.

Fartprovet avbröts på Kustbevakningens begäran efter att olja läckt ut som ett resultat av fartökningen. Cirka hälften av den utsläppta oljan bedöms redan ha tagits ombord Kustbevakningens fartyg. Kustbevakningsflyget karterar utsläppet och gör en initial mängdberäkning. Utsläppet skedde ute till havs och består av oljeklumpar och tunna oljestrimmor. Risken att oljan komma nå land bedöms som låg

I Flatvarp fortsätter arbetet med att ta upp den olja som läckt ut från haveristen och läget ser bättre ut. Det är dock fortfarande oklart hur stor mängd olja som har läckt ut från fartyget när det kasade av grundet. I samband med att bärgningsföretaget skulle tömma en tank från Makassar Highway på olja upptäcktes att det var vatten i tanken. Enligt uppgift från besättningen skulle den ha innehållit 90 kubikmeter (90 000 liter) brännolja.

Inga stora sjok olja

Kustbevakningen har den senaste veckan regelbundet gjort karteringsflygningar för att upptäcka olja, men har inte kunnat observera några större oljeansamlingar som står i paritet med den mängd olja som kan ha funnits i tanken, vare sig på ytan eller vid botten av grundet.

Bärgningsföretagets bedömning är att oljan som funnits i tanken kan ha förskjutits och tryckts in i en annan tank. Kustbevakningen har efter flera dagars sökande inte upptäckt några större mängder olja i vattnet vare sig med besättningarna från flyg, fartyg eller med dykare trots ständig närvaro i området.

− Vi tar i vår resursplanering höjd för att en större mängd olja kan ha kommit ut, trots att vi inte kunnat upptäcka några stora sjok. Och vi fortsätter hela tiden vår övervakning av kusten och säkerställer att vi snabbt kan få materiel och personal på plats om tidigare okänd olja upptäcks, säger Mattias Heneborn, räddningsledare vid Kustbevakningen.