Olja i Stockholms skärgård från den 6:e november. Foto: Kustbevakningen

Fortsatt sökande efter olja i Stockholm

Sökandet efter olja i vattnet har fortsatt under torsdagen. Inga nya observationer av sanerbar olja har gjorts till sjöss.

Rådande väderlek med moln och dimma begränsar fortfarande möjligheterna att upptäcka och kartlägga oljans spridning från luften. Sjögående personal har under dagen sökt efter olja i farlederna utan att upptäcka olja i tillräcklig mängd för att den ska gå att sanera. Absorberande länsor är utlagda på ställen där ansamlingar av olja finns.

Kustbevakningen utreder vad som har orsakat utsläppet

En utredning pågår varifrån utsläppet kommer och vad som kan ha orsakat det. Förundersökningen som gäller misstänkt brott mot lagen om utsläpp från fartyg befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Det är ännu oklart om det finns ett samband mellan de olika förekomsterna av olja som upptäckts i Sandhamnsleden och i Frihamnen.

Olika ansvar för olja i vattnet och olja på land

Kustbevakningens ansvarar för att bekämpa utsläpp av olja till sjöss, medan olja som nått land är den berörda kommunens och räddningstjänstens ansvar. I händelser som den som nu inträffat samverkar Kustbevakningen nära med flera andra aktörer för att reducera konsekvenserna av utsläppet och om möjligt förhindra det från att nå land.

Vad ska du göra om du ser olja?

Om du ser olja i vattnet: kontakta Kustbevakningens ledningscentral.

Om du upptäcker olja på land kan du också kontakta din kommun under kontorstid.

Oljan är ofarlig för människor, men om du hittar olja bör du undvika att ta i den, då den kan irritera hud och ögon.